Η πλατφόρμα μας σας παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνετε άμεσες ειδοποιήσεις για ζητήσεις από τους Αγοραστές μας. Έτσι μπορείτε να στέλνετε τις προσφορές σας τη κατάλληλη στιγμή

Αναζητείστε τις ζητήσεις των Αγοραστών μας με βάση την επαγγελματική σας κατηγορία: